24/09/2021 08:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tám giờ
Eight o'clock

Tác giả: Alfred Edward Housman

Nước: Anh
Đăng bởi Cammy vào 31/03/2008 12:05

 

Nguyên tác

He stood, and heard the steeple
Sprinkle the quarters on the morning town.
One, two, three, four, to market-place and people
It tossed them down.

Strapped, noosed, nighing his hour,
He stood and counted them and cursed his luck;
And then the clock collected in the tower
Its strength, and struck.

Bản dịch của Cammy

Anh đứng đó, nghe tiếng tháp chuông đồng hồ
Từng khắc một, rót tiếng ngân buổi sáng
Một, hai, ba, bốn, tới những xóm chợ, tới những kẻ thờ ơ
Từng giọt chuông rơi xuống

Treo lơ lửng trên cao, anh cũng sắp tới giờ
Anh đứng đếm tiếng chuông và rủa nguyền số phận
Người ta đem vào gác chuông chiếc đồng hồ
Cả sức mạnh, và tiếng chuông vẫn điểm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alfred Edward Housman » Tám giờ