Mùa Xuân; dạo chơi bạn ơi
Quanh quanh dừng lại bên đồi dừng chân,
Bụi gai cỏ dại xa gần
trên nền đất trũng hoa xuân nở bừng
Có cây anh thảo hoa vàng
Có bông cỏ dại ngả sang lạnh lùng
ngả nghiêng theo gió nhẹ không
Hoa loa kèn trắng trong tuần ăn chay
Không còn lâu ở chốn này
Có sự chết đến trong ngày Phục sinh
Đến ngày trảy hội tháng 5
Vẫn còn anh thảo đang nằm say sưa
Và hoa cỏ vẫn đung đưa
Với từng hơi thở gió vừa gợn lên
Nhưng không còn bóng thuỷ tiên!

Hãy mang theo giỏ dạo chơi
Vào khi mùa đã giăng trời đầy Xuân
Thuỷ tiên vàng úa mất dần
Không còn bóng dáng dưới chân núi đồi
Phục sinh đã chết hoa tôi.