Poem LVIII

When I came last to Ludlow
Amidst the moonlight pale,
Two friends kept step beside me,
Two honest lads and hale.

Now Dick lies long in the churchyard,
And Ned lies long in jail,
And I come home to Ludlow
Amidst the moonlight pale.

 

Dịch nghĩa

Lần cuối tôi tới Ludlow
Giữa ánh trăng mờ nhạt
Hai người bạn bước đi bên cạnh tôi
Hai chàng trai thật thà và khoẻ mạnh

Bây giờ, Dick đang nằm dài ở nghĩa địa
Và Ned thì nằm dài ở trại giam
Và tôi trở về nhà, trở về Ludlow
Giữa anh trăng mờ nhạt

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cammy

Lần cuối tôi trở lại Ludlow
Giữa một đêm trăng mờ ảo
Cùng hai bạn cạnh bên bước rảo
Hai chàng trai khoẻ mạnh, thật thà

Và giờ đây, Dick nằm ngoài nghĩa địa
Trong nhà giam u tối, Ned phải ngồi
Về Ludlow, tôi trở lại quê tôi
Giữa ánh trăng đêm mờ nhạt

Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tâm

Lần cuối tôi đến Ludlow
Ánh trăng nhợt nhạt trên đầu mờ soi
Cập kè hai bạn bên tôi
Thật thà khỏe mạnh hai người đang trai

Dick giờ nghĩa địa nằm dài
Còn Ned mang án giam hoài bao lâu
Tôi về nhà  ở Ludlow
Ánh trăng nhợt nhạt trên đầu mỏng tang

Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Trả lời