A Shropshire lad (Chàng trai vùng Shropshire) là tập thơ đầu tiên được xuất bản vào năm 1896 bằng chi phí của bản thân Housman sau khi rất nhiều nhà xuất bản từ chối, với sự ngạc nhiên của tất cả các sinh viên và đồng nghiệp của ông. Đầu tiên, tập thơ bán rất chậm, nhưng trong cuộc chiến tranh người Boer lần thứ hai, với những miêu tả của Housman mang nét hoài cổ và nỗi nhớ về cuộc sống nông thôn với cái chết của những người trai trẻ đã đánh đúng vào tâm lý của các độc giả người Anh, và tập thơ trở thành một cuốn sách bán chạy. Sau đó, Chiến tranh Thế giới thứ nhất càng khiến cho nhiều người mua nó hơn.

Arthur Somervell và những nhà soạn nhạc khác đã được tạo cảm hứng từ những lời lẽ mộc mạc mang âm điệu dân ca của những bài thơ, và hầu hết các bài thơ được phổ nhạc bởi George Butterworth…

 

 1. Bài số 01: 1887 Poem I: 1887
  1
 2. Bài số 02 Poem II
  6
 3. Bài số 03: Tân binh Poem III: The recruit
  1
 4. Bài số 04: Hiệu lệnh buổi sáng Poem IV: Reveille
 5. Bài số 05 Poem V
 6. Bài số 06 Poem VI
  1
 7. Bài số 07 Poem VII
 8. Bài số 08 Poem VIII
 9. Bài số 09 Poem IX
 10. Bài số 10: Tháng ba Poem X: March
  1
 11. Bài số 11 Poem XI
 12. Bài số 12 Poem XII
 13. Bài số 13: Ngày tôi hăm mốt tuổi Poem XIII: When I was one-and-twenty
  4
 14. Bài số 14 Poem XIV
 15. Bài số 15 Poem XV
 16. Bài số 16 Poem XVI
 17. Bài số 17 Poem XII
 18. Bài số 18: Ngày xưa anh yêu em Poem XVIII: Oh, when I was in love with you
  3
 19. Bài số 19: Gửi anh lực sĩ chết trẻ Poem XIX: To an athlete dying young
 20. Bài số 20 Poem XX
 21. Bài số 21: Đồi Bredon Poem XXI: Bredon hill
 22. Bài số 22 Poem XXII
 23. Bài số 23 Poem XXIII
 24. Bài số 24 Poem XXIV
 25. Bài số 25 Poem XXV
 26. Bài số 26: Những cánh đồng mà ta đã đi qua Poem XXVI: Along the fields as we came by
  1
 27. Bài số 27 Poem XXVII
 28. Bài số 28: Những vùng biên giới xứ Wales Poem XXVIII: The Welsh Marches
 29. Bài số 29: Cây thuỷ tiên hoa vàng Poem XXIX: The lent lily
  1
 30. Bài số 30 Poem XXX
 31. Bài số 31 Poem XXXI
 32. Bài số 32 Poem XXXII
 33. Bài số 33 Poem XXXIII
 34. Bài số 34: Bà chủ mới Poem XXXIV: The new mistress
 35. Bài số 35 Poem XXXV
 36. Bài số 36 Poem XXXVI
 37. Bài số 37 Poem XXXVII
 38. Bài số 38 Poem XXXVIII
 39. Bài số 39 Poem XXXIX
 40. Bài số 40 Poem XL
 41. Bài số 41 Poem XLI
 42. Bài số 42: Người dẫn đường vui vẻ Poem XLII: The merry guide
 43. Bài số 43: Phần bất diệt Poem XLIII: The immortal part
 44. Bài số 44 Poem XLIV
 45. Bài số 45 Poem XLV
 46. Bài số 46 Poem XLVI
 47. Bài số 47: Con trai ông thợ mộc Poem XLVII: The carpenter's son
 48. Bài số 48 Poem XLVIII
 49. Bài số 49 Poem IL
 50. Bài số 50 Poem L
 51. Bài số 51 Poem LI
 52. Bài số 52 Poem LII
 53. Bài số 53: Người yêu thực sự Poem LIII: The true lover
 54. Bài số 54 Poem LIV
 55. Bài số 55 Poem LV
 56. Bài số 56: Ngày của trận đánh Poem LVI: The day of battle
  1
 57. Bài số 57 Poem LVII
 58. Bài số 58 Poem LVIII
  2
 59. Bài số 59: Hòn đảo Portland Poem LIX: The isle of Portland
 60. Bài số 60 Poem LX
 61. Bài số 61: Tháp chuông Hughley Poem LXI: Hughley steeple
 62. Bài số 62 Poem LXII
 63. Bài số 63 Poem LXIII