26/09/2021 22:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 58
Poem LVIII

Tác giả: Alfred Edward Housman

Nước: Anh
Đăng bởi Cammy vào 17/04/2008 20:41

 

Nguyên tác

When I came last to Ludlow
Amidst the moonlight pale,
Two friends kept step beside me,
Two honest lads and hale.

Now Dick lies long in the churchyard,
And Ned lies long in jail,
And I come home to Ludlow
Amidst the moonlight pale.

Dịch nghĩa

Lần cuối tôi tới Ludlow
Giữa ánh trăng mờ nhạt
Hai người bạn bước đi bên cạnh tôi
Hai chàng trai thật thà và khoẻ mạnh

Bây giờ, Dick đang nằm dài ở nghĩa địa
Và Ned thì nằm dài ở trại giam
Và tôi trở về nhà, trở về Ludlow
Giữa anh trăng mờ nhạt

Bản dịch của Cammy

Lần cuối tôi trở lại Ludlow
Giữa một đêm trăng mờ ảo
Cùng hai bạn cạnh bên bước rảo
Hai chàng trai khoẻ mạnh, thật thà

Và giờ đây, Dick nằm ngoài nghĩa địa
Trong nhà giam u tối, Ned phải ngồi
Về Ludlow, tôi trở lại quê tôi
Giữa ánh trăng đêm mờ nhạt

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alfred Edward Housman » Bài số 58