Đèn chong suốt đêm khuya...
Bố học bài chăm chú
Sách lấy từ trong tủ.
Viết đầy cả sổ tay,
Lại thêm cuốn vở dày.
Mai bố đi thi đấy,
Phấp phỏng hồi hộp ghê!

Pechia gọt bút chì
Và nhỏ to khuyến khích:
– Nhất định được điểm tốt
Bố của con cơ mà!

Người lớn học ngoài giờ
Mang theo mình nào vở
Nào bút chì nào sổ.
Đọc sách, tra từ điển...
Đêm nay bố học bài
Đến lúc trời hửng sáng.

Pechia thông cảm:
– Bố ơi, nghe con này,
Bố nên làm thật tốt
Thời gian biểu hàng ngày!

Đi thi đầy kinh nghiệm
Xin bố hãy nghe con,
Cái chính là ở mình
Biết tự tin, vui vẻ!

Đừng quay cóp, bố nhé
Phao chẳng giúp gì đâu!
Đừng phí công lục tìm
Mất thì giờ vô ích!

Người lớn học ngoài giờ.
Phi công cũng đi thi
Ca sĩ mang cặp to,
Thậm chí cả thấy giáo
Còn học thêm nữa cơ!

– Bố cậu được mấy điểm
Làm bài thi vừa rồi?
Cô bé bên hàng xóm
Thì thầm hỏi bạn trai.

Rồi thở dài, thú nhận
Với các bạn cùng chơi:
– Bố tớ hồi hộp quá,
Nên chỉ được ba thôi!