Anh rủ em vào rừng, em yêu của anh
Và em theo anh như bóng theo hình
Bờ biển lấp đi dưới sóng
Chỉ còn lại biển mênh mông
Và thây người chất đống
Trong thành phố hai bên đang tranh nhau một mất một còn
Dải băng đỏ và mặt trời hồng
Đến chết, tình yêu còn rỉ máu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)