Thu suất

Tuyệt tái thanh thu dạ lậu trường
Trì đường bi suất gián hàn tương
Vi trùng diệc giải chinh nhân tứ
Liêu dẫn u hoài đáo cố hương

 

Dịch nghĩa

Giữa trời thu trong trẻo chốn ải xa, giọt đồng lê thê
Bên bờ ao tiếng dế sầu bi xen với tiếng ve lạnh lẽo
Loài côn trùng bé nhỏ cũng hiểu lòng kẻ đi xa
Gợi mối u hoài chuyển đưa về tới quê nhà


(Thông tin nguồn tham khảo đã được ẩn)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Đất Bắc, đêm thu, giọt lậu trường
Bên ao, giun dế lạnh kêu thương
Côn trùng cũng hiểu lòng chinh khách
Chuyển khối u tình đến cố hương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ải vắng trời thu giọt lậu trường
Bờ ao giun dế não sầu thương
Dế giun cũng hiểu lòng chinh khách
Gởi mối u hoài đến cố hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong trẻo trời thu chốn ải xa,
Dế, ve, sầu lạnh vẳng ao nhà.
Loài trùng cũng hiểu lòng chinh khách,
Gợi mối u hoài về chốn qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Chạnh lòng bên ải trong thu
Ao buồn tiếng dế, ve ru lạnh lùng
Côn trùng hiểu kẻ muôn trùng
Gợi niềm thương nhớ về vùng quê xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời