15/05/2021 07:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu suất

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2010 19:24

 

Phiên âm

Tuyệt tái thanh thu dạ lậu trường
Trì đường bi suất gián hàn tương
Vi trùng diệc giải chinh nhân tứ
Liêu dẫn u hoài đáo cố hương

Dịch nghĩa

Giữa trời thu trong trẻo chốn ải xa, giọt đồng lê thê
Bên bờ ao tiếng dế sầu bi xen với tiếng ve lạnh lẽo
Loài côn trùng bé nhỏ cũng hiểu lòng kẻ đi xa
Gợi mối u hoài chuyển đưa về tới quê nhà

Bản dịch của Hoa Bằng

Đất Bắc, đêm thu, giọt lậu trường
Bên ao, giun dế lạnh kêu thương
Côn trùng cũng hiểu lòng chinh khách
Chuyển khối u tình đến cố hương
Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thu suất