Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/05/2016 21:29

獨坐

客思多從薄晚催,
憑闌獨坐更徘徊。
清風明月真良友,
不厭閒愁惠肯來。

 

Độc toạ

Khách tứ đa tòng bạc vãn thôi,
Bằng lan độc toạ cánh bồi hồi.
Thanh phong minh nguyệt chân lương hữu,
Bất yếm nhàn sầu huệ khẳng lai.

 

Dịch nghĩa

Lòng khách xa quê phần nhiều gợi lên từ buổi chiều chạng vạng
Một mình ngồi tựa lan can càng thấy bồi hồi
Gió mát trăng thanh quả là người bạn tốt
Chẳng chán cảnh ngồi buồn, ra ơn đến [với ta]


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Bóng tà giục nỗi nhớ quê
Lan can, mình tựa, lòng nghe bồi hồi
Gió trăng tri kỷ với người
Nhàn sầu chẳng ngại, đến chơi đỡ sầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiều tối xa quê buồn nỗi khách
Một mình ngồi tựa chốn lan can
Trăng thanh gió mát người tri kỷ
Đâu ngại nhàn sầu đến kết thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lữ khách gợi buồn chiều chạng vạng,
Một mình ngồi tựa chốn lan can.
Trăng thanh gió mát bạn người tốt,
Đâu chán cảnh buồn đến kết thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Lòng khách chiều về cứ ngổn ngang,
Một mình tựa cửa nghĩ lan man.
Gió trăng mới thực tình bè bạn,
Không ngại vắng buồn vẫn ghé thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời