26/03/2023 21:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc toạ
獨坐

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2016 21:29

 

Nguyên tác

客思多從薄晚催,
憑闌獨坐更徘徊。
清風明月真良友,
不厭閒愁惠肯來。

Phiên âm

Khách tứ đa tòng bạc vãn thôi,
Bằng lan độc toạ cánh bồi hồi.
Thanh phong minh nguyệt chân lương hữu,
Bất yếm nhàn sầu huệ khẳng lai.

Dịch nghĩa

Lòng khách xa quê phần nhiều gợi lên từ buổi chiều chạng vạng
Một mình ngồi tựa lan can càng thấy bồi hồi
Gió mát trăng thanh quả là người bạn tốt
Chẳng chán cảnh ngồi buồn, ra ơn đến [với ta]

Bản dịch của Trần Lê Văn

Bóng tà giục nỗi nhớ quê
Lan can, mình tựa, lòng nghe bồi hồi
Gió trăng tri kỷ với người
Nhàn sầu chẳng ngại, đến chơi đỡ sầu
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Độc toạ