15.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Văn Gia (7 bài)
- Vũ Hữu Lợi (2 bài)
- Nguyễn Khuyến (391 bài)
- Khiếu Năng Tĩnh (58 bài)
- Trương Vĩnh Ký (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/06/2016 13:59 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 01/06/2016 14:23 bởi hongha83
Đinh Nhật Tân 丁日新 (1836-1887) người thôn Thư Phù, xã Lương Điền, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông đậu cử nhân khoa Tân Vị (1871). Năm 1883, thực dân Pháp đánh chiếm cửa biển Thuận An, ông đang giữ chức Hải phòng tham biện đóng đồn ở Lô Châu đã chỉ huy binh lính chống giặc rất anh dũng. Nhưng triều đình đầu hàng thực dân Pháp, buộc ông phải đem quân về Huế. Năm 1885, vua Hàm Nghi xuất bôn ra sơn phòng kêu gọi kháng chiến, ông đem quân đón xa giá nhưng không gặp, trở về làng cùng khởi nghĩa với Nguyễn Xuân Ôn. Vua Hàm Nghi phong cho ông làm Hồng lô thiếu khanh Tham biện Nghệ - Tĩnh sự vụ. Ông chiến đấu rất ngoan cường và anh dũng, được non ba năm thì bệnh mất. Tác phẩm còn một bài thơ.