Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2016 14:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/06/2016 14:31

在京感作

文武衣冠亦昔辰,
折衝御武是何人。
安能管樂孫吳出,
上將吾君下宅民。

 

Tại kinh cảm tác

Văn võ y quan diệc tích thần,
Chiết xung ngự vũ thị hà nhân.
An năng Quản Nhạc Tôn Ngô xuất,
Thượng tướng ngô quân hạ trạch dân.

 

Dịch nghĩa

Các quan văn võ áo mũ cũng như ngày trước
Bẻ gãy cuộc tiến công, chống quân giặc là người nào
Mong sao có được những người như Quản, Nhạc, Tôn, Ngô ra đời
Để trên giúp vua, dưới cứu dân ta[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chu Thiên

Văn võ trăm quan vẫn đủ người,
Xông ra cản giặc hỏi nào ai?
Tôn, Ngô, Quản, Nhạc sao chưa thấy,
Giúp chúa yên dân tỏ rõ tài?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Văn võ bao người có thiếu đâu
Xông ra cản giặc biết tìm ai
Ước sao Quản Nhạc, Tôn Ngô hiện
Cứu nước yên dân xứng mặt tài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Văn võ bá quan trước đây sao?
Xông ra chống giặc hỏi ai nào?
Quản, Nhạc, Tôn, Ngô đâu chẳng thấy,
Giúp vua cứu dân nhận quyền trao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời