15/07/2024 14:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tại kinh cảm tác
在京感作

Tác giả: Đinh Nhật Tân - 丁日新

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2016 14:30

 

Nguyên tác

文武衣冠亦昔辰,
折衝御武是何人。
安能管樂孫吳出,
上將吾君下宅民。

Phiên âm

Văn võ y quan diệc tích thần,
Chiết xung ngự vũ thị hà nhân.
An năng Quản Nhạc[1] Tôn Ngô[2] xuất,
Thượng tướng ngô quân hạ trạch dân.

Dịch nghĩa

Các quan văn võ áo mũ cũng như ngày trước
Bẻ gãy cuộc tiến công, chống quân giặc là người nào
Mong sao có được những người như Quản, Nhạc, Tôn, Ngô ra đời
Để trên giúp vua, dưới cứu dân ta

Bản dịch của Chu Thiên

Văn võ trăm quan vẫn đủ người,
Xông ra cản giặc hỏi nào ai?
Tôn, Ngô, Quản, Nhạc sao chưa thấy,
Giúp chúa yên dân tỏ rõ tài?
[1] Quản Trọng và Nhạc Nghị, hai người hiền có tiếng giỏi về chính trị và quân sự ở thời Xuân Thu - Chiến Quốc.
[2] Tôn Vũ và Ngô Khởi, hai người giỏi về phép dùng binh ở thời Xuân Thu - Chiến Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nhật Tân » Tại kinh cảm tác