Mưa rơi đều trên lùm cúc tía
Gió lộng trên chuối đỏ như son
Nam là biển, bắc là non
Cảnh như tranh vẽ, đường còn khó đi

tửu tận tình do tại