Cánh hoa tối gấp gấp,
Vẻ hồng nhẹ xinh xinh.
Ngày dài cùng chim sẻ,
Nhà cỏ xuân một mình.
Quan Trung còn loạn lạc,
Kiếm Ngoại sao yên lành.
Quê cũ chẳng về được,
Dinh Á Phu biến thành.

tửu tận tình do tại