04/10/2022 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân viễn
春遠

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/04/2015 18:38

 

Nguyên tác

肅肅花絮晚,
菲菲紅素輕。
日長唯鳥雀,
春遠獨柴荊。
數有關中亂,
何曾劍外清。
故鄉歸不得,
地入亞夫營。

Phiên âm

Túc túc hoa nhứ vãn,
Phi phi hồng tố khinh.
Nhật trường duy điểu tước,
Xuân viễn độc sài kinh.
Số hữu Quan Trung loạn,
Hà tằng Kiếm Ngoại thanh.
Cố hương quy bất đắc,
Địa nhập Á Phu dinh.

Dịch nghĩa

Ban chiều cánh hoa gấp gấp,
Sắc hồng nhẹ nhàng rung.
Ngày dài chỉ có bày sẻ,
Xuân xa một mình trong nhà cỏ.
Nơi Quan Trung loạn mãi rồi,
Kiếm Ngoại làm sao mà yên cho được.
Làng cũ đã không thể trở về,
Vùng đó thành dinh của tướng Chu Á Phu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cánh hoa tối gấp gấp,
Vẻ hồng nhẹ xinh xinh.
Ngày dài cùng chim sẻ,
Nhà cỏ xuân một mình.
Quan Trung còn loạn lạc,
Kiếm Ngoại sao yên lành.
Quê cũ chẳng về được,
Dinh Á Phu biến thành.
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân viễn