Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 21:41

春日江村其五

群盜哀王粲,
中年召賈生。
登樓初有作,
前席竟為榮。
宅入先賢傳,
才高處士名。
異時懷二子,
春日復含情。

 

Xuân nhật giang thôn kỳ 5

Quần đạo ai Vương Xán,
Trung niên triệu Giả sinh.
Đăng lâu sơ hữu tác,
Tiền tịch cánh vi vinh.
Trạch nhập tiên hiền truyện,
Tài cao xử sĩ danh.
Dị thì hoài nhị tử,
Xuân nhật phục hàm tình.

 

Dịch nghĩa

Thương thay cho Vương Xán, gặp lúc nhiễu nhương,
Giả Nghị mới lớn mà đã được vua triệu vời.
Lên lầu mới làm ra bài văn,
Chiếu trước lấy làm vinh dự lắm.
Hai người này đã được xếp vào truyện các người hiền triết thời trước,
Và nói về tài thì họ đạt tới mức độ cao của một người làm quan.
Tôi tuy sống khác thời với các vị đó nhưng ái mộ họ,
Nên ngày xuân thấy lòng ngậm ngùi.


(Năm 765)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Giặc giã, Vương Xán khổ,
Tuổi trẻ, Giả sinh mời.
Lên lầu bài phú viết,
Trước chiếu, thế thật oai.
Người hiền đời trước chép,
Kẻ sĩ nay rõ tài.
Thỉnh thoảng nhớ hai vị,
Ngày xuân lòng ngậm ngùi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thời loạn thương thay cho Vương Xán
Tuổi trung niên vua cảm Giả sinh
Đăng Lâu phú Xán nổi danh
Giả ngồi trước chiếu vua vinh ai bằng
Hai người được vào hàng hiền đức
Thuở xưa giàu học lực cao tài
Tuy sinh không được cùng thời
Nhân ngày xuân lại bùi ngùi nhớ thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhiễu nhương Vương Xán thương thay,
Trung niên Giả Nghị được ngay vua mời.
Lên lầu bài phú ra đời,
Được ngồi chiếu trước ấy thời vinh hoa.
Hai người hiền triết thời xưa,
Về tài đạt mức độ ưa quan trường.
Tôi yêu thích họ khác thường,
Nên ngày xuân thấy lòng thương ngậm ngùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời