12/08/2022 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật giang thôn kỳ 5
春日江村其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 21:41

 

Nguyên tác

群盜哀王粲,
中年召賈生。
登樓初有作,
前席竟為榮。
宅入先賢傳,
才高處士名。
異時懷二子,
春日復含情。

Phiên âm

Quần đạo ai Vương Xán[1],
Trung niên triệu Giả sinh[2].
Đăng lâu sơ hữu tác,
Tiền tịch cánh vi vinh.
Trạch nhập tiên hiền truyện,
Tài cao xử sĩ danh.
Dị thì hoài nhị tử,
Xuân nhật phục hàm tình.

Dịch nghĩa

Thương thay cho Vương Xán, gặp lúc nhiễu nhương,
Giả Nghị mới lớn mà đã được vua triệu vời.
Lên lầu mới làm ra bài văn,
Chiếu trước lấy làm vinh dự lắm.
Hai người này đã được xếp vào truyện các người hiền triết thời trước,
Và nói về tài thì họ đạt tới mức độ cao của một người làm quan.
Tôi tuy sống khác thời với các vị đó nhưng ái mộ họ,
Nên ngày xuân thấy lòng ngậm ngùi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Giặc giã, Vương Xán khổ,
Tuổi trẻ, Giả sinh mời.
Lên lầu bài phú viết,
Trước chiếu, thế thật oai.
Người hiền đời trước chép,
Kẻ sĩ nay rõ tài.
Thỉnh thoảng nhớ hai vị,
Ngày xuân lòng ngậm ngùi.
(Năm 765)

[1] Người nước Nguỵ thời Tam quốc, là một trong Kiến An thất tử. Khi ở Kinh Châu, thường ở trên lầu cao, viết bài Đăng lâu phú tỏ ý nhớ nhà.
[2] Giả Nghị, một học giả có tiếng từ trẻ, được vua Hán mời ra giúp việc, nhưng bị dèm pha, phải xuống Trường Sa giữ chức thái phó. Khi đi qua sông Tương, có làm bài điếu Khuất Nguyên mà cũng là thương cho thân phận mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân nhật giang thôn kỳ 5