Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 06:42

巫峽敝廬奉贈侍禦四舅別之澧朗

江城秋日落,
山鬼閉門中。
行李淹吾舅,
誅茅問老翁。
赤眉猶世亂,
青眼只途窮。
傳語桃源客,
人今出處同。

 

Vu Giáp tệ lư phụng tặng thị ngự tứ cữu biệt chi Lễ Lãng

Giang thành thu nhật lạc,
Sơn quỷ bế môn trung.
Hàng lý yển ngô cữu,
Tru mao vấn lão ông.
Xích mi do thế loạn,
Thanh nhãn chỉ đồ cùng.
Truyền ngữ Đào Nguyên khách,
Nhân kim xuất xử đồng.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời mùa thu rớt sau thành bên sông,
Trong đó quỉ núi đã đóng cửa rồi.
Hàng cây mận đã che khuất cậu của tôi,
Vạch cỏ kiếm ông già.
Lông mày đỏ là do đời còn loạn lạc,
Mắt xanh chỉ thấy nghẽn lối.
Xin nhắc cho khách Nguồn Đào,
Nay làm quan hay ở ẩn cũng như nhau thôi.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trời thu rụng sau thành,
Cửa đóng rồi, quỷ núi.
Hàng mận, cậu tôi che,
Bãi cỏ, ông lão hỏi.
Mày đỏ vì rối đời,
Mắt xanh chỉ nghẽn lối.
Xin nhắn khách Nguồn Đào,
Quan, ẩn đâu khác mấy!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt trời thu rớt sau thành sông,
Trong đó quỉ non đóng cửa xong.
Hàng mận khuất che nhà của cậu,
Vạch hoa cỏ kiếm một lão ông.
Lông mày màu đỏ do đời loạn,
Xanh mắt thấy qua nghẽn lối lòng.
Các vị Đào Nguyên xin nhắc khách,
Làm quan hay ẩn cũng như đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau thành sông mặt trời vừa lặn
Quý núi thì cũng đóng cửa rồi
Mận hàng che khuất cậu tôi
Vạch cây bới cỏ hỏi chơi ông già
Lông mày đỏ là do đời loạn
Mắt mi xanh chỉ quáng đường thôi
Nhắn Đào Nguyên khách đôi lời
Nay quan hay ẩn cũng thời như nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời