Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 11:21

嫋嫋啼虛壁,
蕭蕭掛冷枝。
艱難人不見,
隱見爾如知。
慣習元從眾,
全生或用奇。
前林騰每及,
父子莫相離。

 

Viên

Diểu diểu đề hư bích,
Tiêu tiêu quải lãnh chi.
Gian nan nhân bất kiến,
Ẩn hiện nhĩ như tri.
Quán tập nguyên tòng chúng,
Toàn sinh hoặc dụng kỳ,
Tiền lâm đằng mỗi cập,
Phụ tử mạc tương ly.

 

Dịch nghĩa

Kêu éo éo nơi bờ tường trống,
Lăng quăng đeo nơi cành lạnh.
Khó khăn người không thấy,
Khi ẩn khi hiện, mi tự biết.
Thói quen là do cứ bắt chước đám đông,
Giữ sống là ngại dùng cái lạ.
Trước rừng mỗi khi đu là chờ cho theo kịp,
Cha con không hề xa nhau.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tường trống gào éo éo,
Cành lạnh leo như chơi.
Khó khăn người đâu thấy,
Ẩn hiện mi biết rồi.
Giữ sống, nghi cái lạ,
Thói quen, đàn phải noi
Trước rừng đu chờ kịp,
Cha con chẳng hề rời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng kêu eo éo chốn tường hoang,
Cành lạnh đeo hoài cứ nhãy quăng.
Ẩn hiện khi nào mi tự biết.
Khó khăn không thấy người hay chăng,
Thói quen bắt chước theo đàn loại,
Giữ sống ngại dùng trái lạ ăn.
Chờ kịp mỗi khi đu trước núi,
Cha con gần gủi chẳng ai bằng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kêu dịu dàng trước bờ vách vắng
Hú the the cành lạnh bám vào
Khó khăn người chẳng thấy đâu
Khi ẩn khi hiện mi hay tự mình
Thói quen theo đám đông bắt chước
Cả đời nghi trước mọi lạ kỳ
Chuyền rừng mỗi cặp một khi
Cha con chờ đợi không hề xa nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời