06/10/2022 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viên

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 11:21

 

Nguyên tác

嫋嫋啼虛壁,
蕭蕭掛冷枝。
艱難人不見,
隱見爾如知。
慣習元從眾,
全生或用奇。
前林騰每及,
父子莫相離。

Phiên âm

Diểu diểu đề hư bích,
Tiêu tiêu quải lãnh chi.
Gian nan nhân bất kiến,
Ẩn hiện nhĩ như tri.
Quán tập nguyên tòng chúng,
Toàn sinh hoặc dụng kỳ,
Tiền lâm đằng mỗi cập,
Phụ tử mạc tương ly.

Dịch nghĩa

Kêu éo éo nơi bờ tường trống,
Lăng quăng đeo nơi cành lạnh.
Khó khăn người không thấy,
Khi ẩn khi hiện, mi tự biết.
Thói quen là do cứ bắt chước đám đông,
Giữ sống là ngại dùng cái lạ.
Trước rừng mỗi khi đu là chờ cho theo kịp,
Cha con không hề xa nhau.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tường trống gào éo éo,
Cành lạnh leo như chơi.
Khó khăn người đâu thấy,
Ẩn hiện mi biết rồi.
Giữ sống, nghi cái lạ,
Thói quen, đàn phải noi
Trước rừng đu chờ kịp,
Cha con chẳng hề rời.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Viên