Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 18:10

宇文晁尚書之甥崔彧司業之孫尚書之子重泛鄭監前湖

郊扉俗遠長幽寂,
野水春來更接連。
錦席淹留還出浦,
葛巾欹側未回船。
尊當霞綺輕初散,
棹拂荷珠碎卻圓。
不但習池歸酩酊,
君看鄭穀去夤緣。

 

Vũ Văn Triệu thượng thư chi sanh, Thôi Hàm tư nghiệp chi tôn, thượng thư chi tử, trùng phiếm Trịnh giám tiền hồ

Giao phì tục viễn trường u tịch,
Dã thuỷ xuân lai cánh tiếp liên.
Cẩm tịch yêm lưu hoàn xuất phố,
Cát cân ả trắc vị hồi thuyền.
Tôn đương hà ỷ khinh sơ tán,
Trạo phất hà chu toái khước viên.
Bất đán tập trì quy mính đính,
Quân khan Trịnh cốc khứ di duyên.

 

Dịch nghĩa

Cửa ô xa cách thói tục, xưa nay thường tịch mịch,
Nước chốn quê, mùa xuân về cứ lênh láng.
Buồm gấm thảnh thơi ra khỏi bến,
Khăn the lất phất bay mà thuyền chưa về.
Chén rượu đang trong ráng chiều đẹp vui nên coi thường cái vừa tan nát,
Mái chèo va vào lá sen vỡ tan ra rồi lại tròn.
Một buổi chiều từ nơi tụ họp vui chơi ngất ngưởng trở về,
Các anh thấy cây lúa họ Trịnh đang vươn lên.


(Năm 768)

Trịnh giám tên là Trịnh Thẩm 鄭審, ở Kinh Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cửa ô tịch mịch vắng vẻ phồn,
Ruộng nước xuân về cứ dập dồn.
Buồm gấm thong dong ra khỏi bãi,
Khăn the lất phất vẫn giương buồm.
Chén đương chuốt lụa, coi thường vỡ,
Chèo đập ngành sen, vỡ lại tròn.
Một buổi rong chơi về ngất ngưởng,
Anh coi lúa Trịnh dáng chon von.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa ô xa tục, vắng xưa nay,
Nước chốn quê xuân về cứ đầy.
Buồm gấm thảnh thơi ra khỏi bến,
Thuyền về lất phất khăn the bay.
Chén vui chuốc rượu coi thường vỡ,
Chèo đập lá sen vỡ lại đầy.
Một buổi vui chơi về ngất ngưởng,
Anh xem lúa Trịnh vươn lên dầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cửa ô cách tục nên tịch mịch
Nước chốn quê liên tiếp, xuân về
Bến dời buồm gấm ra đi
Khăn the lất phất thuyền chưa thấy về
Khinh sơ tán chén kề bên ráng
Chèo va sen ảnh rãn lại tròn
Rời tiệc hồ, về say mèm
Ông xem cây lúa Trịnh lên tốt kìa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời