Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/05/2015 09:44

晚秋長沙蔡五侍禦飲筵送殷六參軍歸澧州覲省

佳士欣相識,
慈顏望遠遊。
甘從投轄飲,
肯作置書郵。
高鳥黃雲暮,
寒蟬碧樹秋。
湖南冬不雪,
吾病得淹留。

 

Vãn thu Trường Sa Thái ngũ thị ngự ẩm diên tống Ân lục tham quân quy Lễ Châu cận tỉnh

Giai sĩ hân tương thức,
Từ nhan vọng viễn du.
Cam tòng đầu hạt ẩm,
Khẳng tác trí thư bưu.
Cao điểu hoàng vân mộ,
Hàn thiền bích thụ thu.
Hồ Nam đông bất tuyết,
Ngô bệnh đắc yêm lưu.

 

Dịch nghĩa

Hân hạnh được biết đến bậc cao minh,
Nhìn nhan sắc hiền từ ra đi xa.
Thôi cứ bẻ gẫy tay lái xe mà vui uống vậy,
Chẳng chịu viết lá thư gửi đi.
Chim chiều bay cao trong đám mây vàng,
Mùa thu tiếng ve sầu trên cây xanh.
Mùa đông nơi Hồ Nam không có tuyết,
Bệnh của tôi dịu đi được đôi chút.


(Năm 769)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mừng được quen người hiền,
Dung nhan xa vẫn dõi.
Phá xe đề uống tràn,
Thư chẳng chịu viết gửi.
Ve ngâm, cây thu xanh,
Chim lượn, mây vàng tối.
Hồ Nam, không tuyết đông,
Bệnh tôi bớt nhức mỏi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mừng quen biết bậc cao minh,
Hiền từ nhan sắc một mình đi xa.
Thôi mau bẻ lái uống khà,
Viết thư chẳng chịu về nhà gửi sau.
Mây vàng chim xế bay cao,
Mùa thu nghe tiếng ve sầu trên cây.
Hồ Nam đông chẳng tuyết dầy,
Bệnh tôi đôi chút lúc nầy dịu đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bậc cao minh vui mừng được biết
Người hiền từ trông liếc chuyến đi
Vui uống rượu, quăng chốt xe
Bằng lòng thư viết gửi đi cho rồi
Chim bay cao trên trời, chiều xuống
Ve sầu kêu rộn tiếng cây xanh
Hồ Nam không tuyết mùa đông
Bệnh tôi thuyên giảm chắc không nỗi nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời