Mừng được quen người hiền,
Dung nhan xa vẫn dõi.
Phá xe đề uống tràn,
Thư chẳng chịu viết gửi.
Ve ngâm, cây thu xanh,
Chim lượn, mây vàng tối.
Hồ Nam, không tuyết đông,
Bệnh tôi bớt nhức mỏi.

tửu tận tình do tại