Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 22:46

秋日寄題鄭監湖上亭其二

新作湖邊宅,
遠聞賓客過。
自須開竹徑,
誰道避雲蘿。
官序潘生拙,
才名賈傅多。
舍舟應轉地,
鄰接意如何。

 

Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 2

Tân tác hồ biên trạch,
Viễn văn tân khách qua.
Tự tu khai trúc kính,
Thuỳ đạo tị vân la.
Quan tự Phan sinh chuyết,
Tài danh Giả phó đa.
Xả chu ưng chuyển địa,
Lân tiếp ý như hà.

 

Dịch nghĩa

Vừa mới dựng căn nhà mới nơi cạnh hồ,
Nghe nói là có khách qua chơi.
Tự tay mình dọn lối trúc,
Đường của ai nấp sau đám mây, bờ lá.
Làm quan như chàng Phan Nhạc là vụng về,
Tài danh như Giả Phó thì rất nhiều.
Muốn bỏ cuộc sống ở thuyền để lên bờ ở,
Không biết hàng xóm nghĩ sao đây?


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhà mới dựng cạnh hồ,
Xa nghe có khách tới.
Tự tay quét đường tre,
Đường người mây lá tối.
Chàng Phan quan chức hèn,
Giả Phó tài cao nổi.
Bỏ thuyền muốn lên bờ,
Hàng xóm liệu có nói?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mới vừa xây dựng nhà bên hồ,
Nghe nói qua chơi có khách thơ.
Mình dọn tự tay đường lối trúc,
Đường ai sau nấp lá mây bờ.
Làm quan Phan Nhạc khá là vụng,
Giả Phó tài danh rất nhiều người.
Muốn bỏ sống thuyền lên đất ở,
Chẳng hay hàng xóm nghĩ sao đời?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên cạnh hồ vừa xong nhà mới
Nghe nói là khách tới từ xa
Tự tay dọn dẹp lối tre
Đường ai khuất nẻo cỏ la mây dồn
Quan như chàng họ Phan là vụng
Tài danh như Giả phó cũng nhiều
Bỏ thuyền lên đất ở liều
Chẳng hay hàng xóm tiếp sao bây giờ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời