05/12/2022 05:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 2
秋日寄題鄭監湖上亭其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 22:46

 

Nguyên tác

新作湖邊宅,
遠聞賓客過。
自須開竹徑,
誰道避雲蘿。
官序潘生拙,
才名賈傅多。
舍舟應轉地,
鄰接意如何。

Phiên âm

Tân tác hồ biên trạch,
Viễn văn tân khách qua.
Tự tu khai trúc kính,
Thuỳ đạo tị vân la.
Quan tự Phan sinh[1] chuyết,
Tài danh Giả phó[2] đa.
Xả chu ưng chuyển địa,
Lân tiếp ý như hà.

Dịch nghĩa

Vừa mới dựng căn nhà mới nơi cạnh hồ,
Nghe nói là có khách qua chơi.
Tự tay mình dọn lối trúc,
Đường của ai nấp sau đám mây, bờ lá.
Làm quan như chàng Phan Nhạc là vụng về,
Tài danh như Giả Phó thì rất nhiều.
Muốn bỏ cuộc sống ở thuyền để lên bờ ở,
Không biết hàng xóm nghĩ sao đây?

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhà mới dựng cạnh hồ,
Xa nghe có khách tới.
Tự tay quét đường tre,
Đường người mây lá tối.
Chàng Phan quan chức hèn,
Giả Phó tài cao nổi.
Bỏ thuyền muốn lên bờ,
Hàng xóm liệu có nói?
(Năm 766)

[1] Phan Nhạc 潘岳 tự An Nhân 安仁, người đời Tây Tấn. Có dáng bảnh trai, ra đường gái chạy theo chiêm ngưỡng, lấy hoa quả ném vào xe ông đang đi để trêu ghẹo. Ông giỏi văn từ, nhất là văn tế điếu nơi tang lễ. Sau bị Tôn Tú 孫秀 (thái tử Đông Ngô) vu là làm phản, nên cả gia tộc bị giết.
[2] Giả Nghị 賈誼, nhà văn đời Hán, người Lạcdương, có tài văn học và lập thuyết chính trị. Vua Hán Văn Đế phong làm bác sĩ. Sau nhà vua nghe lời dèm pha, đổi ông xuống Trường Sa làm Trường Sa Vương thái phó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 2