Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 22:42

秋日寄題鄭監湖上亭其一

碧草逢春意,
沅湘萬里秋。
池要山簡馬,
月淨庾公樓。
磨滅餘篇翰,
平生一釣舟。
高唐寒浪減,
仿佛識昭丘。

 

Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 1

Bích thảo phùng xuân ý,
Nguyên, Tương vạn lý thu.
Trì yêu Sơn Giản mã,
Nguyệt tịnh Dữu công lâu.
Ma diệt dư thiên hãn,
Bình sinh nhất điếu chu.
Cao đường hàn lãng giảm,
Phảng phất thức chiêu khâu.

 

Dịch nghĩa

Cỏ xanh biếc gắp lúc vui tươi,
Thu bao trùm vùng sông Nguyên và Tương vạn dặm.
Tới bên ao (nơi tiệc tùng) cần đến ngựa của Sơn Giản,
Trăng thanh nơi lầu ông Dữu Tín.
Làm mất đi những bài thơ thừa,
Suốt đời một cái thuyền câu.
Nhà cao sóng lạnh bị ngăn,
Thấp thoáng thấy cái gò sáng rực.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cỏ biếc gặp ý xuân,
Nguyên, Tương thu vạn dặm.
Ngựa Sơn, ao cần đi,
Lầu Dữu, trăng tà lặn.
Nát bét, thơ vài bài,
Suốt đời, thuyền một tấm.
Nhà cao sóng lạnh ngăn,
Gò sáng thấy lấm chấm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ xanh biếc gặp sương thu trong,
Trùm phủ Nguyên Tương vạn dặm sông.
Sơn Giản tiệc tùng cần tới ngựa,
Dữu công lầu gác trăng thanh lồng.
Thơ thừa làm mất vì khôn tả,
Một chiếc thuyền câu đời ở trong.
Sóng lạnh nhà cao ngăn chặn được,
Cái gò sáng rực thoáng mờ trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ xanh biếc gặp xuân ý tứ
Thu Nguyên Tương bao phủ muôn trùng
Ngựa Sơn Giản ao tiệc tùng
Trăng lầu ông Dữu sáng chưng cõi bờ
Xoá bỏ những bài thơ thừa thãi
Suốt đời trên một cái thuyền câu
Nhà cao sóng lạnh bớt xô
Mơ hồ thấp thoáng thấy gò sáng soi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời