19/08/2022 05:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 1
秋日寄題鄭監湖上亭其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 22:42

 

Nguyên tác

碧草逢春意,
沅湘萬里秋。
池要山簡馬,
月淨庾公樓。
磨滅餘篇翰,
平生一釣舟。
高唐寒浪減,
仿佛識昭丘。

Phiên âm

Bích thảo phùng xuân ý,
Nguyên, Tương vạn lý thu.
Trì yêu Sơn Giản[1] mã,
Nguyệt tịnh Dữu công[2] lâu.
Ma diệt dư thiên hãn,
Bình sinh nhất điếu chu.
Cao đường hàn lãng giảm,
Phảng phất thức chiêu khâu.

Dịch nghĩa

Cỏ xanh biếc gắp lúc vui tươi,
Thu bao trùm vùng sông Nguyên và Tương vạn dặm.
Tới bên ao (nơi tiệc tùng) cần đến ngựa của Sơn Giản,
Trăng thanh nơi lầu ông Dữu Tín.
Làm mất đi những bài thơ thừa,
Suốt đời một cái thuyền câu.
Nhà cao sóng lạnh bị ngăn,
Thấp thoáng thấy cái gò sáng rực.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cỏ biếc gặp ý xuân,
Nguyên, Tương thu vạn dặm.
Ngựa Sơn, ao cần đi,
Lầu Dữu, trăng tà lặn.
Nát bét, thơ vài bài,
Suốt đời, thuyền một tấm.
Nhà cao sóng lạnh ngăn,
Gò sáng thấy lấm chấm.
(Năm 766)

[1] Tự Quý Luân 季倫, người huyện Hoài, Hà Nội (nay là Vũ Trắc, Hà Nam), nổi tiếng là nhà văn học kiêm quân sự. Lúc đầu giữ chức xá nhân cho thái tử, năm 309 được giữ chức Trấn Nam tường quân, Đô đốc Kinh, Tương, Giao, Quảng tứ châu chư quân sự. Thời đó chính quyền chưa thấu sát với địa phương, nên Giản có thái độ rất phóng túng, suốt ngày tiệc tùng rượu chè, qua đời năm 60 tuổi.
[2] Dữ Tín 庾信 (513-581), tự Tử Sơn 子山, người nước Lương thời Nam triều. Khi Lương Nguyên Đế tức vị có phong ông làm tả vệ tướng quân, đi sứ lập được nhiều công lao, cùng tột là chức khai phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 1