Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2012 09:34

村雨

雨聲傳兩夜,
寒事颯高秋。
挈帶看朱紱,
開箱睹黑裘。
世情隻益睡,
盜賊敢忘憂。
松菊新沾洗,
茅齋慰遠遊。

 

Thôn vũ

Vũ thanh truyền lưỡng dạ,
Hàn sự táp cao thu.
Khiết đới khan chu phất,
Khai tương đổ hắc cừu.
Thế tình chích ích thuỵ,
Đạo tặc cảm vong ưu.
Tùng cúc tân triêm tẩy,
Mao trai uỷ viễn du.

 

Dịch nghĩa

Tiếng mưa rơi đã hai đêm liền,
Cái lạnh vào giữa mùa thu.
Đeo cái dải vào thì coi áo đỏ,
Mở rương ra thấy áo lông đen.
Tình đời chỉ khiến mình thêm buồn ngủ,
Giặc cướp còn nhiều, mình nào dám làm ngơ.
Thông với cúc tưới ướt như mới,
Nhà lạ nên thoái mái ra đi xa.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mưa hai đêm sầm sập
Trời lạnh, thu đến lâu
Sờ đai nhìn lụa đở
Mở rương ngắm áo cầu
Tình đời chỉ muốn ngủ
Giặc cướp phải loa âu
Cúc tùng được mưa gội
Có nhà đỡ đi đâu


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cái lạnh giữa thu dậy,
Tiếng mưa hai đêm liền.
Đeo dải coi choàng đỏ,
Mở rương thấy áo đen.
Tình đời cứ khiến ngủ,
Lo giặc nào dám quên.
Thông cúc mới thấm ướt,
Đi xa nhà lá yên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếng mưa liền hai đêm chưa ngớt
Lạnh căm căm vào lúc giữa thu
Xem dây đeo ấn đỏ lừ
Mở rương ngắm tấm áo cừu lông đen
Tình đời chỉ khiến thêm buồn ngủ
Giặc cướp nhiều đâu thể quên lo
Cúc thông mưa gội vừa qua
Mái tranh nhà lá đi xa yên lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời