Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 22:12

送田四弟將軍夔州柏中丞命起居江陵節度陽城郡王衛公幕

離筵罷多酒,
起地發寒塘。
回首中丞座,
馳箋異姓王。
燕辭楓樹日,
雁度麥城霜。
空醉山翁酒,
遙憐似葛強。

 

Tống Điền tứ đệ tướng quân Quỳ Châu Bá trung thừa mệnh khởi cư Giang Lăng tiết độ Dương Thành quận vương Vệ công mạc

Ly diên bãi đa tửu,
Khởi địa phát hàn đường.
Hồi thủ trung thừa toạ,
Trì tiên dị tính vương.
Yến từ phong thụ nhật,
Nhạn độ mạch thành sương.
Không tuý Sơn ông tửu,
Dao lân tự Cát Cường.

 

Dịch nghĩa

Nơi tiệc tiễn uống nhiều rượu,
Chỗ xuống thuyền ra đi là nơi lạnh lẽo.
Ngoái cổ lại nhìn toà dinh của quan trung thừa,
Mang theo thư gửi người không trong hoàng tộc mà được phong tước vương.
Chim én từ giã ánh trời nơi cây phong,
Chim nhạn chìm trong đám lúa mạch thấm sương bên thành.
Không có say rượu như ông Sơn Giản,
Mà xa nhớ thương đến Cát Cường.


(Năm 767)

Tiêu đề có bản chép là Quỳ phủ tống Điền tướng quân phó Giang Lăng 夔府送田將軍赴江陵.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Rượu say tiệc tiễn dứt,
Bến lạnh chỗ bước ra.
Dinh trung thừa ngoái cổ,
Vua ngoài họ mang thư.
Cây phong, yến sáng sải,
Lúa thành, nhạn sương sa.
Ông Sơn chẳng say rượu,
Thương Cát Cường nơi xa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Uống nhiều rượu tiệc tiễn đưa,
Thuyền đi nơi lạnh trung thừa dinh sang.
Ngoái đầu nhìn lại toà quan,
Mang theo thư gửi không hoàng tộc vương.
Giã từ chim én ánh phong,
Nhạn chìm lúa mạch thấm sương bên thành.
Không như Sơn Giản say tràn,
Mà ta thương nhớ Cát Cường nơi xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi tiệc tiễn uống hơi nhiều rượu
Đê lạnh lùng chỗ xuống thuyền đi
Ngoái trông dinh thự phủ Quỳ
Mang thư tới vị đương thì quận vương
Én từ giã cây phong nắng ấm
Nhạn bay qua ruộng lúa đẫm sương
Uống suông rượu của ông Sơn
Mà lòng thương nhớ Cát Cường nơi xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời