04/10/2022 05:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Điền tứ đệ tướng quân Quỳ Châu Bá trung thừa mệnh khởi cư Giang Lăng tiết độ Dương Thành quận vương Vệ công mạc
送田四弟將軍夔州柏中丞命起居江陵節度陽城郡王衛公幕

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 22:12

 

Nguyên tác

離筵罷多酒,
起地發寒塘。
回首中丞座,
馳箋異姓王。
燕辭楓樹日,
雁度麥城霜。
空醉山翁酒,
遙憐似葛強。

Phiên âm

Ly diên bãi đa tửu,
Khởi địa phát hàn đường.
Hồi thủ trung thừa toạ,
Trì tiên dị tính vương.
Yến từ phong thụ nhật,
Nhạn độ mạch thành sương.
Không tuý Sơn ông[1] tửu,
Dao lân tự Cát Cường[2].

Dịch nghĩa

Nơi tiệc tiễn uống nhiều rượu,
Chỗ xuống thuyền ra đi là nơi lạnh lẽo.
Ngoái cổ lại nhìn toà dinh của quan trung thừa,
Mang theo thư gửi người không trong hoàng tộc mà được phong tước vương.
Chim én từ giã ánh trời nơi cây phong,
Chim nhạn chìm trong đám lúa mạch thấm sương bên thành.
Không có say rượu như ông Sơn Giản,
Mà xa nhớ thương đến Cát Cường.

Bản dịch của Phạm Doanh

Rượu say tiệc tiễn dứt,
Bến lạnh chỗ bước ra.
Dinh trung thừa ngoái cổ,
Vua ngoài họ mang thư.
Cây phong, yến sáng sải,
Lúa thành, nhạn sương sa.
Ông Sơn chẳng say rượu,
Thương Cát Cường nơi xa.
(Năm 767)

Tiêu đề có bản chép là Quỳ phủ tống Điền tướng quân phó Giang Lăng 夔府送田將軍赴江陵.

[1] Sơn Giản 山簡 tự Quý Luân 季倫, người huyện Hoài, Hà Nội (nay là Vũ Trắc, Hà Nam). Nổi tiếng là nhà văn học kiêm quân sự.
[2] Người phụ tá của Sơn Giản, ở đây chỉ Đường tướng quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Điền tứ đệ tướng quân Quỳ Châu Bá trung thừa mệnh khởi cư Giang Lăng tiết độ Dương Thành quận vương Vệ công mạc