Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/06/2015 05:09

送竇九歸成都

文章亦不盡,
竇子才縱橫。
非爾更苦節,
何人符大名。
讀書雲閣觀,
問絹錦官城。
我有浣花竹,
題詩須一行。

 

Tống Đậu cửu quy Thành Đô

Văn chương diệc bất tận,
Đậu tử tài tung hoành.
Phi nhữ cánh khổ tiết,
Hà nhân phù đại danh.
Độc thư Vân Các quán,
Vấn quyên Cẩm Quan thành.
Ngã hữu Hoãn Hoa trúc,
Đề thi tu nhất hàng.

 

Dịch nghĩa

Văn chương là cái không hết được,
Tài của ông họ Đậu kia được phát huy.
Không có ông từng trải cảnh khốn khó,
Ai là người hợp với cái vinh dự lớn.
Ông nên đọc thư nơi quán Vân Các,
Hỏi việc làm tơ nơi thành Cẩm Quan.
Tôi có trúc nơi suối Hoãn Hoa,
Nên đến đó đề một hàng thơ.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Văn chương, cái còn mãi,
Ông Đậu đã tung hoành.
Ông không vào cảnh khó,
Ai kẻ đáng xứng danh.
Đọc sách Vân Các quán,
Thăm tơ Cẩm Quan thành.
Hoãn Hoa, tôi sẵn trúc,
Hãy đề thơ tỏ tình.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Văn chương là cái không tàn suy,
Họ Đậu tài kia được phát huy.
Không có ông từng qua cảnh khó,
Ai người hợp với cái vinh huy.
Đọc thư ông đến nơi Vân Các,
Hỏi việc làm thơ thành Cẩm Quan.
Tôi có trúc nơi ven suối Hoãn,
Đến nơi đề một hàng thơ xoàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Văn chương viết hoài cũng không hết
Đậu tài ba ra sức tung hoành
Ông không từng trải khốn cùng
Ai người xứng với đại danh bây giờ
Vân Các quán hãy qua đọc sách
Làm lụa là học cách Cẩm Quan
Trúc Hoãn Hoa ngay suối bên
Tới đề thơ viết vài hàng nhé ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời