15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 19:03

贈韋七贊善

鄉里衣冠不乏賢,
杜陵韋曲未央前。
爾家最近魁三象,
時論同歸尺五天。
北走關山開雨雪,
南遊花柳塞雲煙。
洞庭春色悲公子,
蝦菜忘歸范蠡船。

 

Tặng Vi thất tán Thiện

Hương lý y quan bất phạp hiền,
Đỗ Lăng, Vi Khúc Vị Ương tiền.
Nhĩ gia tối cận khôi tam tượng,
Thì luận đồng quy xích ngũ thiên.
Bắc tẩu quan san khai vũ tuyết,
Nam du hoa liễu tắc vân yên.
Động Đình xuân sắc bi công tử,
Hà thái vong quy phạm lễ thuyền.

 

Dịch nghĩa

Trong làng quan không thiếu người tài giỏi,
Hai làng Đỗ Lăng và Vi Khúc ở ngay trước điện Vị Ương.
Nhà anh rất gần cạnh ba khóm sao,
Người đời nói cách trời có năm thước.
Chạy về bắc tới núi non, mở lối mưa tuyết,
Đi về nam hoa với liễu chắn khói mây.
Cảnh đẹp nơi Động đình làm chàng trai trẻ buồn,
Vì tôm với rau mà thuyền Phạm Lãi quên không trở về.


(Năm 770)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Áo mũ quê ta chẳng thiếu tài
Xóm làng ngay trước điện Bồng Lai
Ba toà nhà bác liền thành cấm
Thước rưỡi đường sang đến cửa trời
Lên Bắc quan san hang tuyết lấp
Sang Nam hoa liễu khói mây khơi
Tôm ngon rau rẻ về không được
Trăm dặm hồ xuân tủi một người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Làng ta hiển đạt chẳng thiếu ai,
Đỗ Lăng, Vi Khúc, Vị Ương rồi.
Cửa trời năm thước, bàn đúng ý,
Dinh thự ba ngôi, nhà sát nơi.
Lên bắc quan san mưa tuyết phủ,
Xuôi nam hoa liễu chặn mây hơi.
Cảnh vật Động Đình sui gã nản,
Thuyền Lãi quên về, tôm cá tươi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Làng không thiếu người làm quan chức
Vi Khúc, Đỗ Lăng trước Vị Ương
Nhà ông dưới sao ba chòm
Lời bàn lúc đó cách năm thước trời
Đi núi bắc phải khơi mưa tuyết
Chơi phía nam liễu bít khói mây
Động Đình công tử buồn thay
Thuyền tôm Phạm Lãi quên quay trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời