24/06/2024 16:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Vi thất tán Thiện
贈韋七贊善

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 19:03

 

Nguyên tác

鄉里衣冠不乏賢,
杜陵韋曲未央前。
爾家最近魁三象,
時論同歸尺五天。
北走關山開雨雪,
南遊花柳塞雲煙。
洞庭春色悲公子,
蝦菜忘歸范蠡船。

Phiên âm

Hương lý y quan bất phạp hiền,
Đỗ Lăng, Vi Khúc Vị Ương tiền.
Nhĩ gia tối cận khôi tam tượng[1],
Thì luận đồng quy xích ngũ thiên.
Bắc tẩu quan san khai vũ tuyết,
Nam du hoa liễu tắc vân yên.
Động Đình xuân sắc bi công tử,
Hà thái vong quy phạm lễ thuyền.

Dịch nghĩa

Trong làng quan không thiếu người tài giỏi,
Hai làng Đỗ Lăng và Vi Khúc ở ngay trước điện Vị Ương.
Nhà anh rất gần cạnh ba khóm sao,
Người đời nói cách trời có năm thước.
Chạy về bắc tới núi non, mở lối mưa tuyết,
Đi về nam hoa với liễu chắn khói mây.
Cảnh đẹp nơi Động đình làm chàng trai trẻ buồn,
Vì tôm với rau mà thuyền Phạm Lãi quên không trở về.

Bản dịch của Nhượng Tống

Áo mũ quê ta chẳng thiếu tài
Xóm làng ngay trước điện Bồng Lai
Ba toà nhà bác liền thành cấm
Thước rưỡi đường sang đến cửa trời
Lên Bắc quan san hang tuyết lấp
Sang Nam hoa liễu khói mây khơi
Tôm ngon rau rẻ về không được
Trăm dặm hồ xuân tủi một người
(Năm 770)

[1] Các sao trên trời chia ra hai hàng, mỗi hàng ba đài (toà) là trên, giữa, dưới, tất cả gồm sáu sao, hệt như tương quan giữa vua với dân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tặng Vi thất tán Thiện