Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 11:58

贈陳二補闕

世儒多汩沒,
夫子獨聲名。
獻納開東觀,
君王問長卿。
皂雕寒始急,
天馬老能行。
自到青冥裏,
休看白髮生。

 

Tặng Trần nhị bổ khuyết

Thế nho đa mịch một,
Phu tử độc thanh danh.
Hiến nạp khai Đông Quán,
Quân vương vấn Trường Khanh.
Tạo điêu hàn thuỷ cấp,
Thiên mã lão năng hành.
Tự đáo thanh minh lý,
Hưu khan bạch phát sinh.

 

Dịch nghĩa

Nhà nho trên đời phần lớn là lùi xùi,
Riêng mình ông là có danh tiếng.
Vì công tác dâng và nộp nên mới sinh ra Đông Quán,
Nhà vua đã hỏi ý kiến Trường Khanh.
Chim ó đen gặp lạnh càng thử sức bay lẹ,
Ngựa nhà vua tuy già nhưng vẫn cứ chạy nhanh.
Khi lên tới bầu trời rồi,
Đừng có để ý gì đến tóc bạc mọc ra nữa.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nho trên đời, phần đông lận đận,
Mà riêng ông danh phận sớm thành.
Đông Quán có sách dâng nhanh,
Nhà vua cần hỏi Trường Khanh nhiều điều.
Ó đen lạnh, bay cao thử sức,
Thân ngựa già chạy được đường xa.
Trời cao đã tới rồi mà,
Thôi đừng để ý tóc hoa làm gì.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Phần lớn nhà nho mai một
Mình ông riêng đã thành danh.
Đông Quán sách thư dâng nộp
Nhà vua hỏi phú Trường Khanh.
Gặp lạnh ó đen bay vội
Ngựa già vẫn cứ tung hoành.
Trời cao tự mình đã tới
Đừng nhìn tóc trắng phát sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà nho trên đời đều chìm đắm
Riêng mình ông lại lắm tiếng tăm
Sách hay Đông Quán nạp dâng
Nhà vua đã hỏi Trường Khanh việc này
Chim cắt đen lạnh bay càng gấp
Ngựa nhà vua dư sức chạy già
Khi lên vũ trụ bao la
Đừng xem tóc bạc mọc ra đầy đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nho sĩ trên đời đều đắm say,
Riêng ông danh tiếng đến ngày nay.
Sinh ra Đông Quán vì dâng nộp,
Vua hỏi Trường Khanh các kế hay.
Gặp lạnh ó đen càng vọt lẹ,
Ngựa vua già lão chạy như bay.
Bầu trời cao mãi khi ta tới,
Để ý tóc sao bạc mọc đầy?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời