Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 22:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 09:58

所思-得台州鄭司戶虔消息

鄭老身仍竄,
台州信所傳。
為農山澗曲,
臥病海雲邊。
世已疏儒素,
人猶乞酒錢。
徒勞望牛斗,
無計劚龍泉。

 

Sở tư - Đắc Thai Châu Trịnh tư hộ Kiền tiêu tức

Trịnh lão thân nhưng thoán,
Thai Châu tín sở truyền.
Vi nông sơn giản khúc,
Ngoạ bệnh hải vân biên.
Thế dĩ sơ nho tố,
Nhân do khất tửu tiền.
Đồ lao vọng Ngưu Đẩu,
Vô kế chủ long tuyền.

 

Dịch nghĩa

Già Trịnh thân tuy náu,
Nhưng có tin truyền từ Thai Châu.
Làm ruộng cạnh khe núi,
Nằm bệnh ở bên bờ bể.
Đời đã lơ nhà nho cao khiết,
Người còn cho tiền rượu.
Đều khổ ngóng sao Ngưu Lang và Bắc Đẩu,
Không có cách nào vung thanh gươm quý được.


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Già Trịnh thân đã náu,
Tin Thai Châu truyền thông.
Cạnh mây biển ngã bệnh,
Men khe núi nhà nông.
Thâm nho đời rẻ rúng,
Tiền rượu người vẫn cung.
Mỏi ngóng sao Ngưu mãi,
Gươm báu không dịp dùng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Già Trịnh luôn giấu thân và thế
Nhưng Thai Châu vừa có tin về
Làm đồng cạnh núi và khe
Dưới mây nằm bệnh bên bờ biển to
Đời xa lánh nhà nho cao ngạo
Nhưng có người cho rượu và tiền
Ngóng sao Ngưu Đẩu liền liền
Nhưng không vung được long tuyền kiếm kia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời