15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 22:02

季夏送鄉弟韶陪黃門從叔朝謁

令弟尚為蒼水使,
名家莫出杜陵人。
此來相國兼安蜀,
歸赴朝廷已入秦。
舍舟策馬論兵地,
拖玉腰金報主身。
莫度清秋吟蟋蟀,
早聞黃閣畫麒麟。

 

Quý hạ tống hương đệ Thiều bồi hoàng môn tòng thúc triều yết

Lệnh đệ thượng vi thương thuỷ sứ,
Danh gia mạc xuất Đỗ Lăng nhân.
Thử lai tướng quốc kiêm an Thục,
Quy phó triều đình dĩ nhập Tần.
Xá chu sách mã luận binh địa,
Tha ngọc yêu kim báo chủ thân.
Mạc độ thanh thu ngâm “Tất suất”,
Tảo văn hoàng các hoạ kỳ lân.

 

Dịch nghĩa

Chú em còn là nhân viên coi về đường sông,
Nhà có danh tiếng không phát sinh từ người vùng Đỗ Lăng.
Chuyến đi lần này vị tướng quốc có nhiệm vụ giữ yên vùng Thục,
Đi về kinh tức là vào xứ Tần.
Rời thuyền, cất vó ngựa đi bàn định trận địa,
Đeo ngọc trên áo, giắt vàng ở lưng chứng tỏ giúp vua.
Chớ ước chừng vào mùa thu trong mà ngâm thơ “Tất suất”,
Mong sớm nghe tin quan hoàng các được vẽ hình nơi đài kỳ lân.


(Năm 767)

Quan hoàng môn tức Đỗ Hồng Tiệm 杜鴻漸.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chú em còn gánh chuyện xuôi thuyền,
Nhà sang làng Đỗ chẳng dự phần.
Lần này quan lớn lo yên Thục,
Về tới kinh đô tức tới Tần.
Mang ngọc đeo vàng ơn chủ báo,
Bỏ thuyền, lên ngựa trận địa bàn,
Chớ đợi thu sang ngâm tất suất,
Sớm nghe hoàng các vẽ kỳ lân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chú em cũng sông xanh sứ giả
Không nhờ vào danh giá Đỗ Lăng
Theo hầu tướng quốc Thục an
Về kinh là tới xứ Tần mà thôi
Trên thuyền bàn ngựa người kế sách
Thân nhà vua ngọc giắt vàng phô
Chớ ngâm “tất suất” mùa thu
Kỳ Lân tượng vẽ sớm về hoàng môn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời