Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 21:55

過南鄰朱山人水亭

相近竹參差,
相過人不知。
幽花欹滿樹,
小水細通池。
歸客村非遠,
殘樽席更移。
看君多道氣,
從此數追隨。

 

Quá nam lân Chu sơn nhân thuỷ đình

Tương cận trúc sâm si,
Tương quá nhân bất tri.
U hoa y mãn thụ,
Tiểu thuỷ tế thông trì.
Cựu khách thôn phi viễn,
Tàn tôn tịch cánh di.
Khan quân đa đạo khí,
Tòng thử số truy tuỳ.

 

Dịch nghĩa

Cùng gần trúc rậm rạp,
Cùng qua mà người không hay.
Hoa thấp lan đầy dưới cây,
Dòng nhỏ chảy róc rách vào ao.
Khách đi về, làng không xa,
Ly cạn, chiếu đã cuốn.
Thấy ông có dáng đạo sĩ,
Sau này còn vài lần theo bám nữa.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khi gần trúc rậm rạp,
Khi qua người hay nào.
Hoa nấp đầy dưới gốc,
Dòng nhỏ chảy sang ao.
Khách về chẳng xa xóm,
Ly cạn, chiếu cuốn vào.
Thấy ông dáng đạo sĩ,
Từ đây bám xít xao.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Gần nhau đường trúc le te,
Chẳng ai biết chuyện đi về hai ta.
U nhàn cây nở đầy hoa,
Có dòng nước nhỏ thông qua ao này.
Khách về thôn cũng gần đây,
Chén tàn, tiệc mọn trao tay uống cùng.
Xem ông đạo đã hiểu thông,
Từ nay tôi cũng theo chung đạo này.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cùng ở gần khóm tre cao thấp
Cùng đi mà chẳng biết người qua
Cây nơi vắng vẻ đầy hoa
Lạch lưu thông với ao nhà con con
Khách trở về làng thôn ngay cạnh
Tiệc đã tàn ly cạn chia tay
Thấy ông có dáng sư thầy
Từ nay tôi sẽ theo ngay đạo này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời