Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2015 18:32

因許八奉寄江寧旻上人

不見旻公三十年,
封書寄與淚潺湲。
舊來好事今能否,
老去新詩誰與傳。
棋局動隨尋澗竹,
袈裟憶上泛湖船。
聞君話我為官在,
頭白昏昏只醉眠。

 

Nhân Hứa bát phụng ký Giang Ninh Mân thượng nhân

Bất kiến Mân công tam thập niên,
Phong thư ký dữ lệ sàn viên.
Cựu lai hảo sự kim năng phủ,
Lão khứ tân thi thuỳ dữ truyền.
Kì cuộc động tuỳ tầm giản trúc,
Cà sa ức thượng phiếm hồ thuyền.
Văn quân thoại ngã vi quan tại,
Đầu bạch hôn hôn chỉ tuý miên.

 

Dịch nghĩa

Đã ba chục năm nay không gặp hoà thượng Mân,
Thư gói lại có gửi kèm nước mắt tràn trụa.
Những việc tốt đẹp thời xưa nay không được nữa rồi,
Những bài thơ mới làm lúc tuổi già biết truyền cho ai đọc.
Nghe tiếng động phát từ quân cờ, tìm ra bụi trúc bên bờ suối,
Áo cà sa nhớ đến lúc đi thuyền dạo trên hồ.
Nghe ông nói tôi còn làm quan,
Tôi nay đầu bạc cứ say rồi ngủ li bì.


(Năm 758)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ba chục năm nay chẳng gặp người,
Lá thư niêm lại lệ rơi rơi.
Việc tốt xưa kia nay chẳng được,
Tới già thơ mới biết đưa ai.
Nghe bàn cờ động, suối trúc kiếm,
Nhớ áo nhà sư, thuyền dạo chơi.
Nghe đồn ngài tưởng tôi còn việc,
Tóc bạc, say rồi chỉ ngủ thôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ba mươi năm ông Mân chẳng thấy,
Gửi thư này lệ chảy ròng ròng.
Thú chơi ngày trước còn không?
Già rồi thơ mới đọc cùng ai nghe?
Cờ có chơi bên khe trúc vắng?
Áo cà sa thuyền lơ lửng cạnh hồ không?
Ông bảo tôi còn giữ chức quan chăng?
Đầu bạc trắng, rượu say, tôi chỉ ngủ.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba chục năm ông Mân không gặp
Thư dán kèm nước mắt rơi vào
Việc xưa tốt đẹp nay sao
Những bài thơ mới có cao giọng truyền
Còn nhớ cờ chơi bên bụi trúc
Mặc cà sa những lúc dạo thuyền
Hỏi tôi còn giữ quan quyền
Còn nhưng đầu bạc rượu quen ngủ vùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba mươi năm chẳng gặp sư Mân,
Thư gói gửi kèm nước mắt tràn.
Việc tốt thời xưa nay chẳng thấy,
Tuổi già thơ viết biết ai màng.
Chơi cờ bụi trúc bên bờ suối,
Nhớ lúc cà sa thuyền dạo sang.
Tôi đã làm quan nghe bạn nói,
Nay tôi đầu bạc ngủ mơ màng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời