Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2008 01:12

暮歸

霜黃碧梧白鶴棲,
城上擊柝復烏啼。
客子入門月皎皎,
誰家搗練風淒淒。
南渡桂水闕舟楫,
北歸秦川多鼓鼙。
年過半百不稱意,
明日看雲還杖藜。

 

Mộ quy

Sương hoàng bích ngô bạch hạc thê,
Thành thượng kích thác phục ô đề.
Khách tử nhập môn nguyệt hạo hạo,
Thuỳ gia đảo luyện phong thê thê.
Nam độ Quế thuỷ khuyết chu tiếp,
Bắc quy Tần xuyên đa cổ bề.
Niên quá bán bách bất xứng ý,
Minh nhật khán vân hoàn trượng lê.

 

Dịch nghĩa

Chim hạc trắng, đậu trên cây ngô đồng xanh, trong sương vàng,
Trên thành có tiếng mõ cầm canh và tiếng quạ.
Lúc khách về tới nhà thì trăng đã sáng rõ,
Trong gió lạnh có tiếng chày giặt lụa nhà ai.
Muốn xuôi nam đến vùng sông Quế thì không có thuyền bè,
Muốn ngược bắc tới sông Tần, thì nơi đó đang có trống trận.
Hơn năm mươi tuổi mà chẳng được việc gì như ý,
Ngày mai lại chống gậy lê đi ngắm mây bay suông.


Bài này được làm năm 768 sau khi vì bệnh nhiều, Đỗ Phủ đưa gia quyến xuống thuyền từ đất Thục đi Giang Nam hy vọng khí hậu hợp với ông hơn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Hạc trắng, ngô xanh sương nhuộm vàng!
Trên thành mõ điểm, quạ kêu vang!
Nhà ai đập lụa gió hiu hắt?
Khách du vào cửa trăng mơ màng!
Châu Tần bộn giặc về sao được!
Sông Quế không thuyền lối khó sang!
Tuổi ngoại nửa trăm nguyền chịu lỗi
Mai còn chống gậy ngắm mây suông!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vàng móc ngô xanh, hạc trắng về,
Trên thành quạ rúc, mõ lê thê.
Khách quan cửa nọ, trăng ngời sáng,
Chày lụa nhà ai, gió não nề.
Sông Quế nam xuôi, thuyền vắng vắng,
Tần Xuyên bắc đến, trống bề bề.
Nửa trăm năm lẻ, không vừa ý,
Mai ngắm mây rồi trở gậy lê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sương vàng hạc trắng ngô đồng xanh
Tiếng qụa đầu thành giục mõ canh.
Chày giặt nhà ai trong gió lạnh
Bước về khách ngụ với trăng thanh.
Xuôi nam dòng Quế đò đưa thiếu
Ngược bắc sông Tần trống chiến tranh.
Năm tháng nửa đời chưa toại chí
Ngày mai lê gậy ngắm mây vần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngô đồng, hạc trắng, móc vàng,
Trên thành quạ réo, mõ vang từng hồi.
Khách về, trăng chiếu sáng ngời,
Nhà ai đập lụa, gió trời lạnh the.
Xuôi nam, sông chẳng thuyền bè,
Ngược về miền bắc, trống nghe liên hồi.
Chẳng gì vừa ý, nửa đời,
Gậy lê, mai chống, ngắm trời mây bay...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hạc đậu cành ngô sương nhuốm vàng,
Trên thành mõ gõ, quạ oang oang.
Ông khách vào nhà, trăng rờ rỡ,
Nơi nào đập lụa, gió xốn xang.
Quế thuỷ xuôi nam, thuyền neo vắng,
Tần Xuyên ngược bắc, trống nện vang.
Tuổi quá năm mươi, chẳng như ý,
Mây sáng ngắm xong, gậy lết đàng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngô đồng xanh, sương vàng hạc đậu
Mõ cầm canh, quạ rộn trên thành
Tới nhà trăng đã lung linh
Nhà ai giặt lụa đinh đinh tiếng chày
Xuôi nam thuyền không ngay sông Quế
Ngược bắc sông Tần có trống dồn
Hơn năm chục tuổi tay trơn
Ngày mai lại chống gậy dòm mây bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời