10/12/2022 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ quy
暮歸

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2008 01:12

 

Nguyên tác

霜黃碧梧白鶴棲,
城上擊柝復烏啼。
客子入門月皎皎,
誰家搗練風淒淒。
南渡桂水闕舟楫,
北歸秦川多鼓鼙。
年過半百不稱意,
明日看雲還杖藜。

Phiên âm

Sương hoàng bích ngô bạch hạc thê,
Thành thượng kích thác phục ô đề.
Khách tử nhập môn nguyệt hạo hạo,
Thuỳ gia đảo luyện phong thê thê.
Nam độ Quế thuỷ[1] khuyết chu tiếp,
Bắc quy Tần xuyên[2] đa cổ bề.
Niên quá bán bách bất xứng ý,
Minh nhật khán vân hoàn trượng lê.

Dịch nghĩa

Chim hạc trắng, đậu trên cây ngô đồng xanh, trong sương vàng,
Trên thành có tiếng mõ cầm canh và tiếng quạ.
Lúc khách về tới nhà thì trăng đã sáng rõ,
Trong gió lạnh có tiếng chày giặt lụa nhà ai.
Muốn xuôi nam đến vùng sông Quế thì không có thuyền bè,
Muốn ngược bắc tới sông Tần, thì nơi đó đang có trống trận.
Hơn năm mươi tuổi mà chẳng được việc gì như ý,
Ngày mai lại chống gậy lê đi ngắm mây bay suông.

Bản dịch của Nhượng Tống

Hạc trắng, ngô xanh sương nhuộm vàng!
Trên thành mõ điểm, quạ kêu vang!
Nhà ai đập lụa gió hiu hắt?
Khách du vào cửa trăng mơ màng!
Châu Tần bộn giặc về sao được!
Sông Quế không thuyền lối khó sang!
Tuổi ngoại nửa trăm nguyền chịu lỗi
Mai còn chống gậy ngắm mây suông!
Bài này được làm năm 768 sau khi vì bệnh nhiều, Đỗ Phủ đưa gia quyến xuống thuyền từ đất Thục đi Giang Nam hy vọng khí hậu hợp với ông hơn.

[1] Sông còn gọi là Ly giang, nay ở phía đông bắc tỉnh Quảng Tây.
[2] Sông nay trong huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mộ quy