23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 10:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào Hôm kia 13:55

龍門

龍門橫野斷,
驛樹出城來。
氣色皇居近,
金銀佛寺開。
往還時屢改,
川水日悠哉。
相閱征途上,
生涯盡幾回。

 

Long Môn

Long Môn hoành dã đoạn,
Dịch thụ xuất thành lai.
Khí sắc hoàng cư cận,
Kim ngân phật tự khai.
Vãng hoàn thì lũ cải,
Xuyên thuỷ nhật du tai.
Tương duyệt chinh đồ thượng,
Sinh nhai tận kỷ hồi?

 

Dịch nghĩa

Long Môn cắt ngang cánh đồng,
Cây nơi quán dịch từ thành vươn tới.
Vẻ sắc gần kinh vua cổ,
Vàng bạc mở ra nơi chùa Phật.
Tới lui thường vẫn thay đổi,
Đất nước ngày buồn sao.
Cùng trải qua trên đường dài,
Chừng nào kiếm sống mới ngưng?


(Năm 742)

Lời tự: “Tức Y Khuyết” 即伊闕 (Tức Y Khuyết).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cây quán từ thành nổi,
Long Môn ruộng cắt ngang,
Khí sắc gần kinh cũ,
Chùa Phật lộ bạc vàng.
Tới lui thường thay đổi,
Đất nước ngày hoang mang.
Cùng qua trên đường cái,
Kiếm sống chừng nào ngưng?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Long Môn ngang cắt cánh đồng,
Cây nơi quán dịch từ thành tới đây.
Gần kinh cổ vẻ sắc nầy,
Bạc vàng tự mở nơi đây Phật chùa.
Đổi thay thường tới hay lui,
Buồn sao đất nước ngày vui chưa về?
Qua đường cùng trải dài ghê,
Chừng nào kiếm sống mới nghe tạm dừng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời