04/10/2022 06:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Long Môn
龍門

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 10:41

 

Nguyên tác

龍門橫野斷,
驛樹出城來。
氣色皇居近,
金銀佛寺開。
往還時屢改,
川水日悠哉。
相閱征途上,
生涯盡幾回。

Phiên âm

Long Môn hoành dã đoạn,
Dịch thụ xuất thành lai.
Khí sắc hoàng cổ cận,
Kim ngân phật tự khai.
Vãng hoàn thì lũ cải,
Xuyên lục nhật du tai.
Tương duyệt chinh đồ thượng,
Sinh nhai tận kỉ hồi?

Dịch nghĩa

Long Môn cắt ngang cánh đồng,
Cây nơi quán dịch từ thành vươn tới.
Vẻ sắc gần kinh vua cổ,
Vàng bạc mở ra nơi chùa Phật.
Tới lui thường vẫn thay đổi,
Đất nước ngày buồn sao.
Cùng trải qua trên đường dài,
Chừng nào kiếm sống mới ngưng?

Bản dịch của Phạm Doanh

Cây quán từ thành nổi,
Long Môn ruộng cắt ngang,
Khí sắc gần kinh cũ,
Chùa Phật lộ bạc vàng.
Tới lui thường thay đổi,
Đất nước ngày hoang mang.
Cùng qua trên đường cái,
Kiếm sống chừng nào ngưng?
(Năm 742)

Lời tự: "Tức Y Khuyết" 即伊闕 (Tức Y Khuyết).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Long Môn