Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2009 07:34

遣憂

亂離知又甚,
消息苦難真。
受諫無今日,
臨危傷古人。
紛紛乘白馬,
攘攘著黃巾。
隋氏營宮室,
焚燒何太頻。

 

Khiển ưu

Loạn ly tri hựu thậm,
Tiêu tức khổ nạn chân.
Thụ gián vô kim nhật,
Lâm nguy thương cổ nhân.
Phân phân thừa bạch mã,
Nhương nhương trứ hoàng cân.
Tuỳ thị dinh cung thất,
Phần thiêu hà thái tần.

 

Dịch nghĩa

Vì loạn, chia lìa nên càng biết rõ,
Tin tức khó mà biết cái nào là đúng.
Ngày nay tiếp thu lời khuyên can thật là khó,
Sa vào cảnh khó khăn thấy thương người cũ.
Rối rít cưỡi ngựa trắng,
Luống cuống quấn khăn vàng,
Nhà Tuỳ xây dựng nhiều cung điện,
Đốt cháy sao nhiều lần.


(Năm 763)

Bối cảnh bài thơ là tình hình đương thời. Cao Huy 高暉 mang thành đem về hàng Thổ Phồn, ép Phong Vương Củng 豐王珙 chịu đầu hàng Thổ Phồn. Lữ Thái Nhất 吕太一 thừa cơ nổi loạn, tạo nên tình hình rối ren.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sau loạn càng thấy rõ,
Tin tức thật nhập nhằng.
Ngày nay khuyên chẳng khứng,
Bạn cũ gặp nạn thương.
Rối rít cưỡi ngựa trắng,
Luống cuống quấn khăn vàng.
Cung điện nhà Tuỳ đó,
Sao nhiều lần tan hoang.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Cảnh loạn ly sao mà quá đỗi,
Tin tức về khổ nỗi khó tin.
Không nghe can gián mà nên,
Gặp nguy mới nhớ người hiền hôm qua.
Ngựa trắng đến sao mà đông đúc,
Bọn khăn vàng lúc nhúc khắp nơi.
Vua Tuỳ bỏ lại lâu đài,
Cửa nhà cháy trụi mãi hoài thế ư?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biết loạn ly lại cam chịu đựng
Tin tức nghe khó đúng như loan
Chuyện hôm nay, không nghe can
Lâm nguy mới nhớ lời vàng bạn thân
Đông đảo tướng cưỡi trên ngựa trắng
Lúc nhúc người toàn quấn khăn vàng
Nhà Tuỳ xây dựng điện cung
Mà sao bị đốt tan hoang quá nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời