Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 11:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 21/04/2024 14:08

己上人茅齋

己公茅屋下,
可以賦新詩。
枕簟入林僻,
茶瓜留客遲。
江蓮搖白羽,
天棘蔓青絲。
空忝許詢輩,
難酬支遁詞。

 

Kỷ thượng nhân mao trai

Kỷ công mao ốc hạ,
Khả dĩ phú tân thi.
Chẩm điệm nhập lâm tích,
Trà qua lưu khách trì.
Giang liên dao bạch vũ,
Thiên cức mạn thanh ti.
Không thiểm Hứa Tuân bối,
Nan thù Chi Độn từ.

 

Dịch nghĩa

Dưới mái tranh của hoà thượng Kỷ,
Có thể làm bài thơ mới được.
Gối với chiếu vào rừng hẹp,
Trà với dưa có thể giữ khách được lâu.
Sen dưới sông rung rung bộ lông trắng,
Cây gai trời giăng nhiều tơ xanh.
Chẳng kém bọn Hứa Tuân,
Và cũng khó đáp lại lời Chi Độn.


(Năm 741)

Kỷ thượng nhân có bản chép là “Tị thượng nhân” 巳上人.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Dưới mái tranh ông Kỷ,
Thơ mới nẩy ra rồi.
Gối chiếu vào rừng hẹp,
Trà, dưa giữ khách ngồi
Rung lông trắng sen nước,
Toả tơ xanh gai trời.
Hứa Tuân, chẳng kém bạn,
Kỳ Độn khó đáp lời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nhà hoà thượng Kỷ mái tranh
Có thể làm thơ mới mẻ.
Gối chiếu trông rừng vắng vẻ
Trà dưa giữ khách cần dùng.
Sen sông cánh trắng rung rung
Gai trời tơ xanh giăng khắp
So bọn Hứa Tuân chẳng thấp
Kỳ Độn cũng khó đáp lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới mái tranh là phòng thầy Kỷ
Thi hứng lên có thể làm thơ
Rừng thưa gối chiếu như mơ
Ân cần giữ khách với dưa và trà
Sen trên bãi đung đưa cánh trắng
Cây gai rừng giăng những tơ xanh
Chẳng thua gì nhóm Hứa Tuân
Khó bằng Kỳ Độn về văn thơ rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà hoà thượng Kỷ dưới lều tranh,
Có thể bài thơ mới được thành.
Gối với chiếu vào rừng suối hẹp,
Trà và dưa giữ khách lâu nhanh?
Sen sông rung bộ lông tơ trắng,
Gai táo trời giăng nhiều móc xanh.
Chẳng kém Hứa Tuân là bọn họ,
Đáp lời Kỳ Độn khó cho anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời