25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Hạ Lan Tiêm (2)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 21:59

寄賀蘭銛

朝野歡娛後,
乾坤震盪中。
相隨萬里日,
總作白頭翁。
歲晚仍分袂,
江邊更轉蓬。
勿云俱異域,
飲啄幾回同。

 

Ký Hạ Lan Tiêm

Triều dã hoan ngu hậu,
Càn khôn chấn đãng trung.
Tương tuỳ vạn lý nhật,
Tổng tác bạch đầu ông.
Tuế vãn nhưng phân duệ,
Giang biên cánh chuyển bồng.
Vật vân câu dị vực,
Ẩm trác kỉ hồi đồng.

 

Dịch nghĩa

Trong triều ngoài nội sau lúc ăn chơi,
Đất trời chìm trong chớp giật.
Qua những ngày nơi vạn dặm,
Cứ nguyên là một ông già đầu bạc.
Cuối đời rồi mà cứ vẫn phải chia ly,
Luôn là thân cỏ nổi bên sông.
Chớ có nói rằng vì đều là chốn khác,
Ăn uống có mấy lúc mà giống nhau.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thường sau khi vui chơi,
Sấm chớp khắp đất trời.
Nơi vạn dặm ngày trải,
Đầu bạc vẫn vậy thôi.
Năm hết còn chia cách,
Bên sông thân bèo trôi.
Chớ nói vì khác chốn,
Ăn uống giống mấy hồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau lúc chơi ngoài đồng buổi sáng
Trời đất chìm chớp nhoáng sấm vang
Qua ngày vạn dặm xuyên bang
Vẫn nguyên ông lão tóc sương điểm rồi
Cuối đời mà ly bôi vẫn uống
Luôn bên sông chuyển giống cỏ bồng
Nói rằng chốn khác xin đừng
Trên đời mấy lúc tương đồng uống ăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời