20/08/2022 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Hạ Lan Tiêm
寄賀蘭銛

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2015 21:59

 

Nguyên tác

朝野歡娛後,
乾坤震盪中。
相隨萬里日,
總作白頭翁。
歲晚仍分袂,
江邊更轉蓬。
勿云俱異域,
飲啄幾回同。

Phiên âm

Triều dã hoan ngu hậu,
Càn khôn chấn đãng trung.
Tương tuỳ vạn lý nhật,
Tổng tác bạch đầu ông.
Tuế vãn nhưng phân duệ,
Giang biên cánh chuyển bồng.
Vật vân câu dị vực,
Ẩm trác kỉ hồi đồng.

Dịch nghĩa

Trong triều ngoài nội sau lúc ăn chơi,
Đất trời chìm trong chớp giật.
Qua những ngày nơi vạn dặm,
Cứ nguyên là một ông già đầu bạc.
Cuối đời rồi mà cứ vẫn phải chia ly,
Luôn là thân cỏ nổi bên sông.
Chớ có nói rằng vì đều là chốn khác,
Ăn uống có mấy lúc mà giống nhau.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thường sau khi vui chơi,
Sấm chớp khắp đất trời.
Nơi vạn dặm ngày trải,
Đầu bạc vẫn vậy thôi.
Năm hết còn chia cách,
Bên sông thân bèo trôi.
Chớ nói vì khác chốn,
Ăn uống giống mấy hồi.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ký Hạ Lan Tiêm