Ngũ Lĩnh đều nóng bức,
Quế Lâm hợp với người.
Hoa mai ngoài vạn dặm,
Lớp tuyết chớm đông dày.
Nghe thế bớt nỗi nhớ,
Tiếng lành cho vùng này.
Bên sông tiễn Tôn Sở,
Khúc "Bạc đầu" xa hay.

tửu tận tình do tại