Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 22:04

寄楊五桂州譚

五嶺皆炎熱,
宜人獨桂林。
梅花萬里外,
雪片一冬深。
聞此寬相憶,
為邦復好音。
江邊送孫楚,
遠附白頭吟。

 

Ký Dương ngũ Quế Châu Đàm

Ngũ Lĩnh giai viêm nhiệt,
Nghi nhân độc Quế Lâm.
Mai hoa vạn lý ngoại,
Tuyết phiến nhất đông thâm.
Văn thử khoan tương ức,
Vi bang phục hảo âm.
Giang biên tống Tôn Sở,
Viễn phó “Bạch đầu ngâm”.

 

Dịch nghĩa

Vùng Ngũ Lĩnh đều nóng nực,
Chỉ có vùng Quế Lâm là thích hợp với người.
Hoa mai ở bên ngoài vạn dặm,
Lớp tuyết mới có một mùa đông mà đã dày.
Nghe thế thấy lòng nhớ nhau vơi bớt,
Đó là cái tin vui cho vùng đất này.
Bên sông tiễn Tôn Sở,
Đi xa tuỳ thuộc vào khúc ngâm đầu bạc.


(Năm 760)

Nguyên chú: “Nhân châu tham quân Đoàn Tử chi nhiệm” 因州參軍段子之任 (Nhân ông Đoàn Tử Chương về châu nhận chức tham quân).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngũ Lĩnh đều nóng bức,
Quế Lâm hợp với người.
Hoa mai ngoài vạn dặm,
Lớp tuyết chớm đông dày.
Nghe thế bớt nỗi nhớ,
Tiếng lành cho vùng này.
Bên sông tiễn Tôn Sở,
Khúc "Bạc đầu" xa hay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị thay thế bản nguyên tác Hán tự đang có

Đề nghị thay thế bản nguyên tác Hán tự đang có bằng bản Hán tự dưới đây:

五嶺皆炎熱,
宜人獨桂林。
梅花萬里外,
雪片一冬深。
聞此寬相憶,
為邦復好音。
江邊送孫楚,
遠附白頭吟。

Lý do:

a/ Cho phù hợp với bản dịch âm Hán Việt đang có.

b/ Để phù hợp với tiêu đề đang có, nội dung bản Hán tự trong “Toàn Đường thi” chép như thế.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ngũ Lĩnh đất nóng bức,
Đất lành chỉ Quế Lâm.
Mai ngoài vạn dặm nở,
Vào đông tuyết trắng ngần.
Nghe vậy lòng đỡ nhớ,
Trị nước nhờ hảo âm.
Bên sông tiễn Tôn Sở,
Xa gửi “Bạch đầu ngâm”.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vùng Ngũ Lĩnh quanh năm nóng nực
Chỉ Quế Lâm thích hợp với người
Hoa mai nở rực bên ngoài
Mùa đông tuyết phủ lớp dày rất mau
Nghe như thế nhớ nhau càng nhớ
Đó là tin vui ở vùng này
Bên sông Tôn Sở chia tay
“Bạch đầu ngâm” khúc tỏ bày lúc xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời