17/10/2021 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Dương ngũ Quế Châu Đàm
寄楊五桂州譚

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 22:04

 

Nguyên tác

五嶺皆炎熱,
宜人獨桂林。
梅花萬里外,
雪片一冬深。
聞此寬相憶,
為邦復好音。
江邊送孫楚,
遠附白頭吟。

Phiên âm

Ngũ Lĩnh giai viêm nhiệt,
Nghi nhân độc Quế Lâm[1].
Mai hoa vạn lý ngoại,
Tuyết phiến nhất đông thâm.
Văn thử khoan tương ức,
Vi bang phục hảo âm.
Giang biên tống Tôn Sở[2],
Viễn phó “Bạch đầu ngâm”.

Dịch nghĩa

Vùng Ngũ Lĩnh đều nóng nực,
Chỉ có vùng Quế Lâm là thích hợp với người.
Hoa mai ở bên ngoài vạn dặm,
Lớp tuyết mới có một mùa đông mà đã dày.
Nghe thế thấy lòng nhớ nhau vơi bớt,
Đó là cái tin vui cho vùng đất này.
Bên sông tiễn Tôn Sở,
Đi xa tuỳ thuộc vào khúc ngâm đầu bạc.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngũ Lĩnh đều nóng bức,
Quế Lâm hợp với người.
Hoa mai ngoài vạn dặm,
Lớp tuyết chớm đông dày.
Nghe thế bớt nỗi nhớ,
Tiếng lành cho vùng này.
Bên sông tiễn Tôn Sở,
Khúc "Bạc đầu" xa hay.
(Năm 760)

Nguyên chú: “Nhân châu tham quân Đoàn Tử chi nhiệm” 因州參軍段子之任 (Nhân ông Đoàn Tử Chương về châu nhận chức tham quân).

[1] Thuộc tỉnh Quảng Tây.
[2] Tôn Sở, tự Tử Kinh, một nhà thơ đời Tây Tấn, có tài thao lược, cuối đời Nguỵ làm tham mưu cho trấn đông tướng quân Thạch Bao 石苞, sau này vào đời Tấn giữ chức phù phong cho tư mã Vương Tuấn 王駿.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ký Dương ngũ Quế Châu Đàm