Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2014 15:12

和裴迪登蜀州東亭送客逢早梅相憶見寄

東閣官梅動詩興,
還如何遜在揚州。
此時對雪遙相憶,
送客逢春可自由?
幸不折來傷歲暮,
若為看去亂鄉愁。
江邊一樹垂垂發,
朝夕催人自白頭。

 

Hoạ Bùi Địch “Đăng Thục Châu đông đình tống khách phùng tảo mai” tương ức kiến ký

Đông các quan mai động thi hứng,
Hoàn như Hà Tốn tại Dương Châu.
Thử thì đối tuyết dao tương ức,
Tống khách phùng xuân khả tự do?
Hạnh bất chiết lai thương tuế mộ,
Nhược vi khán khứ loạn hương sầu.
Giang biên nhất thụ thuỳ thuỳ phát,
Triêu tịch thôi nhân tự bạch đầu.

 

Dịch nghĩa

Hoa mai nở ở gác phía đông làm quan nổi hứng,
Thi tài như Hà Tốn ở Dương Châu thuở trước.
Lúc này nhìn tuyết bay nhớ về ông ở nơi xa,
Đã tiễn tôi lúc xuân về với cảm tình chân thật.
Cũng may là ông không bẻ cành cho tôi lúc năm tàn đó,
Vì khi xem nó sẽ làm tôi nhớ cố hương Lạc Dương đang trong cảnh loạn ly.
Bên bờ sông trước nhà tôi cũng có một cây đang nở nặng trĩu hoa,
Sáng chiều nhìn nó khiến người ta bạc trắng mái đầu.


Bài này được làm khoảng năm 760, Đỗ Phủ đã cất xong thảo đường ở ngoại ô Thành Đô. Ông kết bạn với Bùi Địch, là thi nhân và đang là thứ sử Thục Châu, xướng hoạ thi ca với nhau. Một hôm Đỗ Phủ tới thăm tại nhiệm sở, Bùi Địch tiễn bạn ra về tại đình phía đông, lại nhân mai vừa ra hoa, xướng thơ tặng. Đỗ Phủ hoạ lại qua bài này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa mai nở làm quan nổi hứng
Thi tài như Hà Tốn Dương Châu
Lúc này nhìn tuyết nhớ nhau
Xuân về tiễn bạn với bao cảm tình
May là không bẻ cành tặng bạn
Khi mở xem lòng quặn hoài hương
Một cây hoa nở bên đường
Sáng chiều thấy nó tóc sương trắng đầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Gác đông mai nở động hồn thơ
Cũng giống như Hà Tốn thuở xưa
Tiễn khách gặp kỳ xuân sắp tới
Nhớ nhau này lúc tuyết đương mưa
Không đưa năm muộn còn may đấy
Có ngắm lòng quê lại nát nhừ
Một gốc bên sông lần lượt nở
Dục người hôm sớm tóc thành tơ


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Gác đông, mai gợi ý thơ,
Dương Châu, Hà Tốn, bây giờ khác đâu.
Xa xôi nhìn tuyết nhớ nhau,
Tiễn đưa khách, đã bắt đầu vào xuân.
Nay cành chẳng bẻ tiễn chân,
Nếu không, nhìn thấy muôn phần nhớ quê.
Bên sông hoa nở xum xuê,
Sớm, hôm, khiến kẻ xa quê bạc đầu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hứng thơ nẩy tự mai bên lầu,
Hệt như Hà Tốn ở Dương Châu.
Xuân tới gặp kỳ đưa tiễn khách,
Tuyết rơi vào lúc nhớ thương nhau.
Không tiễn cuối năm là khá đấy,
Còn coi lòng nhớ lại thêm đau.
Bên sông một gốc tưng bừng nở,
Hôm sớm làm ai bạc mái đầu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời